CHARLAINE MEIJER – PRIVACYVERKLARING CHARLAINE MEIJER 

ARTIKEL 1 WIE BEN IK

CHARLAINE MEIJER is een Eenmanszaak, gevestigd te (3823 TX) Amersfoort aan de Slufter 17. Ik staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81176899. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens. 

ARTIKEL 2 WELKE GEGEVENS GEBRUIK IK

Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die ik van je verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren.

Ik verwerk je naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan jou te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Je kunt hierbij denken aan de gegevens die ik in jouw dossier vastleg, gewicht, lengte, geslacht en medische gegevens. Ik gebruik deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Ik bewaar deze gegevens tot 2 jaar na het einde van onze overeenkomst. 

Ik leg de problematiek en voortgang uit onze sessies vast in een (elektronisch) dossier om een traject mogelijk te maken. In dit dossier verwerk ik, met jouw expliciete toestemming, naast bovenstaande gegevens tevens verslagen van onze sessies. Ik bewaar jouw dossier 2 jaar, tenzij jij eerder een verzoek doet tot verwijdering of de wet anders verlangt. 

Om jouw bestelling te beheren zal ik jouw naam, leveringsadres, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, aankoopgeschiedenis, betalingsgegevens, correspondentie en gegevens uit jouw dossier tot 2 jaar na het sluiten van onze overeenkomst bewaren in ons klantenbestand. Dit doe ik uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst.

Ik vind het belangrijk de relatie met jou als klant goed te kunnen onderhouden. Voor mijn CRM systeem sla ik dan ook jouw gebruikersnaam, e-mail, locatie, profielfoto, telefoonnummer, bestelgeschiedenis, browser en correspondentie op. Ik zal deze gegevens na twee jaar verwijderen, tenzij jij hier eerder een verzoek toe indient.
Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik jouw naam of die van jouw contactpersoon, eventuele bedrijfsnaam, factuuradres, klantnummer, e-mail, telefoonnummer, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik jouw betaling niet verwerken. ik heb deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen wij deze gegevens 7 jaar te bewaren. 

CHARLAINE MEIJER – PRIVACYVERKLARING CHARLAINE MEIJER

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, zal ik je naam, e-mail, accountnummer, telefoonnummer, bestelnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot klachten tot 2 jaar na afhandeling bewaren. 

CHARLAINE MEIJER heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Ik verwerk jouw naam, e-mail en social media account voor direct marketing en social media marketing. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft van onze nieuwsbrief of aangeeft niet meer door mij benaderd te willen worden. 

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik ik analytics en retargeting diensten. Ik heb een commercieel belang om je surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Ik zal jouw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en een Facebook Pixel en zijn hierbij aan de bewaartermijnen van Google en Facebook gebonden. 

Deze analytics diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee je onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen. Daarnaast verzamelt Facebook doelgroepstatistieken door middel van een first party cookie. Met deze gegevens kan ik gerichter advertenties plaatsen. Deze cookies zijn actief zo lang de pixel geïnstalleerd staat. De data die door Facebook wordt verzameld met behulp van deze cookie wordt echter geanonimiseerd aan mij doorgegeven. 

Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik jouw naam en inhoud van jouw bericht. Recensies over mijn diensten kan ik op onze website plaatsen uit commercieel belang en zal ik verwijderen wanneer deze niet meer representatief zijn voor mijn bedrijfsvoering of jij hier een verzoek toe doet. Wanneer jij contact met mij op wilt nemen via de website, vraag ik om jouw naam, bedrijfsnaam, e-mail en telefoonnummer. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijder ik zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit. 

Tot slot verwerk ik jouw gewoonten, levensstijl, sociale contacten en reisgedrag. Deze gegevens gebruik ik voor eventueel marktonderzoek. Deze gegevens verwijder ik twee jaar na voltooiing van het onderzoek. 

CHARLAINE MEIJER – PRIVACYVERKLARING CHARLAINE MEIJER

ARTIKEL 3 HOE VERKRIJG IK DEZE GEGEVENS? 

Bovenstaande gegevens heb ik van jou als klant of contactpersoon verkregen, omdat jij deze gegevens aan mij hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat ik jouw gegevens heb verkregen van een van mijn opdrachtgevers waar ik een training mee verzorg. 

ARTIKEL 4 WELKE RECHTEN HEB JIJ MET BETREKKING TOT DEZE GEGEVENS? 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door mij hebt laten verwerken.

  1. Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij CHARLAINE MEIJER om jouw gegevens in te zien. 
  2. Wijziging – Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen. 
  3. Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken.
  4. Gegevensoverdracht – Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is. 
  5. Intrekking – Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik je kan leveren.
    Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar contact@charlainemeijer.nl. Ik zal je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan je verzoek kan voldoen, zal ik jou laten weten waarom ik jouw verzoek afwijs. 

ARTIKEL 5 WIE ONTVANGEN JOUW GEGEVENS? 

CHARLAINE MEIJER zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en externe adviseurs. Ik sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden. 

ARTIKEL 6 SLOTBEPALINGEN 

Ik raad je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in mijn beleid kan aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik je gegevens gebruik, kun je een e-mail sturen naar contact@charlainemeijer.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop ik met je gegevens omga kun je mij dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Schrijf je nu in voor mijn nieuwsbrief!

>